Kỹ năng tự lập

DẠY CON BIẾT KIÊN NHẪN

“Mẹ ơi, khi nào mình đi được? Mẹ ơi, đến giờ chưa? Mẹ! Con CHÁN quá!!! Mẹ ơi, chị lấy áo của con... Nếu bạn phải liên tục nghe những điều ấy, có lẽ bản thân bạn cũng mất kiên nhẫn giống con luôn

Xem thêm
Phone: 0973.347.985 | 0904.955.528
87 Hồ Ngọc Lân
TP. Bắc Ninh